Kozmetické kurzy,Akreditovné kozmetické kurzy

Akreditované vzdelávacie programy

Všetky vzdelávacie programy sú akreditované Ministerstvom školstva SR na základe potvrdenia o akreditácii č. 3786/2022/113/1 a osvedčenia o ich úspešnom ukončení majú celoštátnu platnosť. Uchádzači, evidovaní na ÚPSVaR, môžu využiť financovanie cez projekt Zručnosti pre trh práce so 100% preplatením kurzu.

Číslo potvrdenia o akreditacii:  3786/2022/113/1

KOZMETIK MASTER → REŠTART

Cena:

790€

KOZMETIK – KOZMETIČKA

Cena:

1490 €

KOZMETIK – KOZMETIČKA | Večerno-víkendový

Cena:

1590€

KOZMETIK – KOZMETIČKA | Individuálny

Cena:

2500€

"Vzdelávanie Vám dáva moc dosiahnuť v živote to, čo si prajete.“

Lydia Sarfati

Kozmetické kurzy,Akreditovné kozmetické kurzy

F.A.Q.

Často kladené otázky

Približne 4 týždne pred začiatkom kurzu Vám zašleme doplatkovú faktúru na zvyšnú sumu. Po pripísaní jej úhrady na náš účet Vám zašleme úvodné informácie ohľadom začiatku a priebehu objednaného akreditovaného programu.

Skúška pozostáva z vedomostí a zručností, ktoré nadobudnete počas kurzu. Je zložená z teoretickej časti – písomného testu a praktickej časti, počas ktorej preukážete získané zručnosti na modelke.

Termín kurzu alebo akreditovaného vzdelávacieho programu je možné po dohode s poskytovateľom zmeniť, prípadne zrušiť, pričom je nutné postupovať podľa Všeobecných obchodných podmienok. Rezervačný poplatok je nevratný.

Áno, samozrejme. Po dohode s lektorom je možné si vynechanú hodinu nahradiť v inom vhodnom termíne.

Projekt Zručnosti pre trh práce je projekt ÚPSVaR na podporu osvojenia si nových zručností a schopností, ktoré vám umožnia nájsť si prácu, prípadne zmeniť zamestnanie. Vďaka tomuto projektu môže uchádzač o zamestnanie, po splnení podmienok, požiadať o 100% preplatenie nášho akreditovaného kurzu. Viac informácií nájdete tu.  

Nie, akreditovaný kurz Vás oprávňuje na vykonávanie činnosti/povolania. Avšak na otvorenie vlastnej prevádzky kozmetického salónu, či salónu krásy potrebujete mať otvorenú živnosť, a teda je potrebné, aby ste absolvovali živnostenské skúšky. Radi Vám s nimi poradíme/pomôžeme.